top of page
IMG_3706.jpg

Neurorevalidatie

Over Neurorevalidatie bij Nieuwraven

OVERDWARS
Neurologisch Expertise Centrum

Voor de fysiotherapeutisch nazorg en revalidatie bij een aandoening aan hersenen, zenuwbanen en/of ruggenmerg.

Stelt u zich eens voor….u heeft een dwarslaesie, hersenletsel, een hersenbloeding of infarct gehad, een andere neurologische aandoening of spierziekte . U wordt vaak als eerste in het ziekenhuis behandeld, en in veel gevallen krijgt u daarna een revalidatietraject aangeboden in het revalidatiecentrum of verpleeghuis.
Maar wat als de zorg daar stopt of u helemaal niet in een revalidatiecentrum of verpleeghuis terecht komt.…

U krijgt te horen dat u naar huis kunt om uw leven daar weer verder op te pakken.

Maar hoe doet u dat eigenlijk en waar doet u dat?

U leven is ingrijpend veranderd. Dingen gaan niet meer zoals vroeger, u kunt (veel) minder met uw lichaam en/of met uw hoofd, u bent sneller vermoeid, u heeft meer pijn of u merkt dat u niet of slechter op woorden kunt komen en of sneller geïrriteerd bent …

OVERDWARS helpt u verder
Wij zijn van mening dat de (na)zorg voor u en uw naasten van doorslaggevend belang is om het leven thuis weer op te kunnen pakken.

Wij bezitten specifieke revalidatiekennis en expertise op het gebied van:
• Niet aangeboren hersenletsel (o.a. CVA, hersenletsel, oncologie)
• Dwarslaesie
• Caudalaesie
• Multipele Sclerose
• Guillain Barre, Lyme
• ALS
• Aangeboren hersenletsel en/of ruggenmergletsel (Cerebrale Parese, Spina Bifida)
• Spierziekten
• Whiplash

Wie zijn wij
Binnen het team van OVERDWARS is Maurilla van den Broek gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een neurologische aandoening of spierziekte.

Maurilla is sinds 2016, vanuit haar eigen onderneming OVERDWARS, verbonden aan fysiotherapiepraktijk Nieuwraven. Na haar doctoraal geneeskunde en haar opleiding fysiotherapie heeft zij 15 jaar als fysiotherapeut in het Revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht gewerkt en zet zij zich nu in om mensen met een neurologische aandoening in de thuissituatie te begeleiden. Voor de regio Nieuwegein is zij op woensdag in de praktijk aanwezig.

Wat doen wij
De kern van onze dienstverlening bestaat uit het leveren van een voor u specifieke fysiotherapeutische zorg in uw thuissituatie. Door middel van een anamnese en onderzoek formuleren wij samen met u uw hulpvraag en zetten wij deze om in een aantal te behalen en reële doelstellingen. Daarnaast bespreken wij het te doorlopen traject en de behandelfrequentie.

Uw nazorg kan bestaan uit:
• Behandelen van stoornissen (bijv. bewegelijkheid, kracht, pijn)
• Trainen in fitheid en vaardigheden om uw dagelijkse activiteiten te kunnen (blijven) doen (bijv. lopen, fietsen, rolstoelrijden, aankleden)
• Het informeren over en signaleren van complicaties van de aandoening (bijv. ontstaan van wonden, spier en/of gewrichtsverstijvingen, longproblemen, pijn)
• Preventief handelen in het voorkomen van deze complicaties
• Checken of hulpmiddelen /voorzieningen optimaal aansluiten bij uw huidige situatie (bijv. rolstoel, elleboogkrukken, rollator, orthesen)
• Coachen van u in het omgaan met uw beperkingen
• Begeleiden van u bij re-integratie in de samenleving (bijv. boodschappen doen, naar vrienden, sport, werk)
• Bij twijfel of indien gespecialiseerde zorg nodig is terug verwijzing naar uw huisarts of specialist

Samenwerking
Wij werken samen met huisartsen, revalidatieartsen en neurologen in omliggende ziekenhuizen en
revalidatiecentra en andere betrokken hulpverleners zoals ergotherapeut, wijkverpleging, buurtzorg,
buurtsportcoach en fysiotherapeuten in de regio gespecialiseerd in neurorevalidatie.

Wat betekent dit voor u in de regio Nieuwegein?
Heeft u een neurologische aandoening of een spierziekte en zoekt u een therapeut met expertise en specifieke kennis van uw aandoening
of
Mocht u elders behandeld worden en vragen hebben over uw aandoening kunt u altijd, in overleg met uw eigen therapeut, een afspraak maken voor behandeling of een eenmalig fysiotherapeutisch consult.

En mocht u niet in staat zijn naar de praktijk te komen, kan ik (binnen de regio Nieuwegein) bij u thuis komen.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak

T 06 243 517 26
contact@overdwars.info
www.overdwars.info

Maurilla van den Broek,
Fysiotherapeut neurorevalidatie

bottom of page